Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Aktører - Regjeringen

Regjeringen ble utfordret på mange felter da tsunamikatastrofen rammet. En katastrofe i et annet land som rammet norske borgere var en ny situasjon

Regeringen: https://www.regjeringen.no/no/id4/ 

 

23.07.2015 - VG - Regjeringen åpner for ny kriseledelse (2015-11-28)
Spissingen av beredskapsapparatet rundt statsminister Erna Solberg (H) kan være starten på en større omlegging av myndighetenes kriseapparat.
Les mer >>

03.08.2010 - Norge gir 30 millioner til flomkatastrofen i Pakistan (2015-11-18)
Pakistans største flom på 80 år: - Norge bidrar med 30 millioner kroner for å støtte nødhjelps­arbeidet i denne akutte fasen, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre. Ifølge FN er over en million mennesker rammet.
Les mer >>

05.01.2007 - Nye lokaler for krisehåndtering i Regjeringskvartalet. (2007-02-06)
Et trygt samfunn må være i stand til å reagere raskt og effektivt i forhold til kritiske situasjoner, sa justisminister Knut Storberget
Les mer >>

06.01.2006 - Krisestøtteenheten i nye lokaler (2007-01-06)
Krisestøtteenheten, som skal bistå departementene under sivile kriser inn i nye lokaler i Regjeringskvartalet. Lokalene har arbeidsplasser til omtrent 50 personer og har en infrastruktur og oppbygging som tar høyde for større kriser i fredstid.
Les mer >>

28.05.2005 - VG - Dyrekjøpt lærdom (2015-11-28)
Regjeringens stortingsmelding om flodbølgekatastrofen i Sørøst-Asia og krisehåndteringen her hjemme viser til fulle hvor uforberedt norske myndigheter var på å takle en krise med et slikt omfang.
Les mer >>

27.05.2005 - VG Nett - Vil bruke SMS-varsling (2015-11-28)
Regjeringen vil bruke SMS for å varsle og komme i kontakt med de pårørende hvis en ny nasjonal krise oppstår.
Les mer >>

24.12.2005 - Gjengangeren - Ny kriseenhet på plass fra 1 januar. (2006-10-27)
NEn ny kriseenhet skal gi myndighetene støtte ved store ulykker og katastrofer.
Les mer >>

23.12.2005 - Regjeringen.no Dokument Rapporter og planer (2015-11-17)
Utviklingsfondets nødhjelps- og rehabiliteringsinnsats i Sri Lanka etter tsunamien
Les mer >>

21.09.2005 - Regjeringen la frem Stortingsmelding (2005-09-21)
Les mer >>

31.05,2005 - Stortingsmelding nr. 37 (2005-05-31)
Flodbølgekatastrofen i Sør-Asia og sentral krisehåndtering
Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 27. mai 2005, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II)
Les mer >>

27.05.2005 - VG Nett - Regjeringen beklager (2015-11-28)
REGJERINGSBYGGET Statsminister Kjell Magne Bondevik sier at regjeringen beklager sin håndtering av nordmenn som ble rammet av flodbølgekatastrofen.
Les mer >>

11.05.2005 - VG - Regjeringen oppretter kriseråd (2015-11-28)
KRISTIANSAND Regjeringen tar grep etter tsunamikritikken: Med umiddelbar virkning opprettes regjeringens kriseråd
Les mer >>

02.05.2005 - Rapport fra evalueringsutvalget etter flodbølgekatastrofen. (2015-11-18)
Les mer >>

21.04.2005 - VG - Ramsalt kritikk (2015-11-28)
Det kunne synes både frekt og nærmest litt latterlig av statsminister Kjell Magne Bondevik å fremstille Reinås-rapporten som en påpekning av enkelte svakheter i katastrofehåndteringen.
Les mer >>

20.04.2005 - VG - Regjeringen sviktet (2015-11-28)
Arbeiderpartiet krever at regjeringen straks går i gang med opprettelsen av et sentralt organ for krisehåndtering. Lederen av forsvarskomiteen, Marit Nybakk, slutter seg til det hun betegner som drepende kritikk fra Reinås-utvalget.
Les mer >>

03.03.2005 - Myndighetene får strykkarakter i meningsmåling. (2005-03-03)
Norske myndigheter får stryk i en ny undersøkelse om hvordan de håndterte flodbølgekatastrofen i Asia. Dette kom frem da Geelmuyden. Kiese la dette frem for media og interresserte idag.
Les mer >>

16.02.2005 -Stortingsproposisjon (2005-02-16)
Les mer >>

15.01.2005 - VG - Dragkamp en om gransking (2015-11-28)
STATSMINISTERENS KONTOR (VG) Etterdønningene fra flodbølgen i Asia har skyllet inn over norsk politikk i form av kritikk, botsøvelser og selvransakelse
Les mer >>