Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

03.03.2005 - Myndighetene får strykkarakter i meningsmåling.

Norske myndigheter får stryk i en ny undersøkelse om hvordan de håndterte flodbølgekatastrofen i Asia. Dette kom frem da Geelmuyden. Kiese la dette frem for media og interresserte idag.

Over 70 prosent av de spurte mener det var de humanitære organisasjonene som gjorde den beste jobben med å hjelpe de norske ofrene.

I undersøkelsen, som er utført av NORSTAT, blir det også slått fast at bare 8 prosent av oss mener Utenriksdepartementet gjorde den beste jobben.

Myndighetene får også klar strykkarakter når det gjelder informasjonshåndtering.

69% mente at det var riktig av mediene å la de pårørende fremføre kritikk av norske myndigheter.

74% mener at kritikk i mediene vil føre til bedre krisehåndtering i fremtiden.

74% mener at feltjournalistene ga best informasjon under katastrofen. Jan Petersen fikk 13% oppslutning, mens Kjell Magne Bondevik fikk 6%