Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Aktører - Evalueringsutvalget

Etter den massive kritikk som ble rettet mot UD og myndighetene og deres behandling av flodbølgekatastrofen, ble det satt ned et offentlig utvalg med Jan Reinås som leder. Utvalget la fram sin rapport 20.04.2005 kl.14.00 

20.04.2005 - Dagbladet - Noterte på lappe (2015-12-05)
UD har tidligere hevdet at de ikke registrerte savnete-opplysninger på gule lapper, men Reinås-utvalget bekrefter det.
Les mer >>

23.04.2005 - Dagbladet - "Mistenker UD-gransker for privat hevnaksjon" (2006-10-04)
Mistenker UD-gransker for privat hevnaksjon
Les mer >>

19.04.2005 - VG - Reinås-utvalget gir ofrene rett i UD-slakt (2015-11-28)
Reinås-utvalget går langt i å gi overlevende og pårørende rett i den usedvanlig sterke kritikken mot UD og myndighetene under flodbølgekatastrofen.
Les mer >>

14.04.2015 - Dagbladet - Gransker ikke ukulturen i UD (2015-11-30)
Når Reinås-utvalget neste uke legger fram tsunamirapporten, vil ukulturen og systemfeilene i UD knapt være tema. Da gjør de ikke jobben sin, mener Sp-leder Åslaug Haga
Les mer >>

16.04.2005 - VG - Knuser Petersens forklaring (2015-11-28)
Utenriksminister Jan Petersen (H) våget ikke å gå på Vinmonopolet i uken før nyttårsaften fordi han fryktet kritikk for å ha tatt for lett på flodbølge-katastrofen.
Les mer >>

21.04.2005 - Dagbladet - "Lærer Petersen?" (2006-10-16)
Lærer Petersen?
Les mer >>

20.04.2005 - Dagbladet - "I dag faller dommen over kriseberedskapen" (2006-10-16)
I dag faller dommen over kriseberedskapen
Les mer >>

20.04.2005 - Dagbladet - - "Slakter UD" (2006-10-04)
Slakter UD
Les mer >>

14.04.2005 - Dagbladet - "Gransker ikke ukulturen i UD" (2006-10-16)
Gransker ikke ukulturen i UD
Les mer >>

16.03.2005 - VG - "Ringte UD 25 ganger - fikk ikke svar" (2006-09-30)
Ringte UD 25 ganger - fikk ikke svar
Les mer >>

11.03.2005 - VG - "Får ikke UD-rapporten" (2006-10-08)
Får ikke UD-rapporten
Les mer >>

20.02.2005 - VG - Får alle hjem i kister (2015-11-28)
PHUKET (VG) Jeanette O. Teigland mistet ektemannen og begge døtrene i bølgekatastrofen. Nå får hun med seg alle tre hjem i kister.
Les mer >>

20.02.2005 - VG - "Får alle hjem i Kiste" (2006-09-30)
Får alle hjem i Kiste
Les mer >>

17.02.2005 - Utvalgets Mandat (2005-02-17)
Utvalget er gitt et bredt mandat for å utføre sin oppgave
Les mer >>

17.02.2005 - Utvalget vil ha kontakt med berørte (2005-02-17)
Invitasjon til publikum
Les mer >>

15.02.2005 - Fremlegging av evalueringsrapport (2005-05-15)
Som de fleste har fått med seg er rapporten fra Evalueringsutvalget etter flomkatastrofen fremlagt. Vi i Støttegruppen og mange pårørende og overlevende har utalt seg til pressen. Vi håper at vår respons på rapporten har vært dekkende for våre medlemmer.
Les mer >>

25.01.2005 - Dagbladet - Evalueringsutvalget i gang" (2006-10-04)
Evalueringsutvalget i gang
Les mer >>

15.01.2005 - VG - "Dragkampen om gransking" (2006-09-30)
Dragkampen om gransking
Les mer >>

14.01.2005 - VG - Dragkamp om gransking (2015-11-28)
Vi vil stort sett si oss fornøyd med det granskingsutvalget - eller evalueringsutvalget, som statsministeren foretrekker å kalle det - som blir utnevnt i statsråd i dag.
Les mer >>

14.01.2005 - Dagbladet - Granskingsutvalget er klart (2015-12-05)
Tidligere ambassadør Morten Wetland fikk plass i utvalget.
Les mer >>

14.01.2005 - VG - "Dragkamp om gransking" (2006-09-30)
Dragkamp om gransking
Les mer >>

14.01.2005 - VG - "Bondevik ville stoppe Wetland" (2006-09-30)
Bondevik ville stoppe Wetland
Les mer >>

12.01.2005 - VG - Reinås bedt om å lede Asia-gransking (2015-11-28)
Bedriftsleder-veteran Jan Reinås er blitt spurt om å lede utvalget som skal vurdere myndighetenes håndtering av flodbølgekatastrofen i Asia, melder TV 2.
Les mer >>

12.01.2005 - Sandefjords Blad - "Reinås skal lede granskingen" (2006-10-09)
Reinås skal lede granskingen
Les mer >>