Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Aktører - Forskningrådet

For de som hadde mistet sine, ble det opprettet egne politikontakter. Politikontaktene skulle følge opp de rammede med informasjon inn mot myndighetene.

Forskningrådet: http://www.forskningsradet.no/no/Forsiden/1173185591033 

25.12.2014 - VG - Forskere tror mange fortsatt sliter etter tsunamien (2015-11-28)
Forskere som har fulgt ofrene for tsunamien for ti år siden, tror mange som opplevde katastrofen eller som mistet noen, fortsatt sliter psykisk
Les mer >>

29.08.2014 - Mange etterlatte sliter med kronisk sorg etter Tsunamien (2015-11-09)
Nesten fire av ti etterlatte etter Tsunamien i 2004 slet med alvorlige depresjoner, angst og posttraumatiske stresslidelser seks år etter katastrofen.
Les mer >>

16.05.2014 - Dagens Medeisin -"Tsunami-pårørende slet i lang tid" (2014-05-17)
"En tredjedel av de pårørende etter tsunamien i 2004, hadde en psykiatrisk lidelse seks år senere"
Les mer >>

25.06.2012 - Dagenes Mediesin - "Tsunami-plaget i to år" (2015-11-09)
Nesten halvparten av personene som selv hadde vært direkte utsatt for tsunamien i Sørøst-Asia, og som opplevde trussel mot eget liv, var plaget to år etter katastrofen
Les mer >>

20.01.2012 - Dagens Medisin - "Vondt verre etter tsunami" (2015-11-09)
Foreldre som overlevde tsunamien i Thailand, kan gjøre vondt verre for barna sine.
Les mer >>

00.00.00 - Nkvts - Katastrofen som rammet landet vi flyktet fra. Tsunamien i et acehnesisk eksilperspektiv (2015-11-17)
Aceh-provinsen i Indonesia var det området i verden som ble hardest rammet av tsunamien i 2004. NKVTS gjennomførte en undersøkelse i 2006 blant voksne acehnesere som bodde i eksil i Norge. Den foreliggende studien viser at hver norske acehneser i gjennomsnitt mistet 20 personer.
Les mer >>

Tsunami forskninge (2015-11-13)
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. NKVTS skal styrke kunnskap og kompetanse om vold og overgrep, flyktninger/tvungen migrasjon, katastrofer og traumatisk stress. Senteret driver forsknings- og utviklingsarbeid, undervisning, kompetansebygging, veiledning og formidling. Perspektivet for NKVTS virksomhet er tverrfaglig og internasjonalt. Mange har stiftet bekjentskap med representanter fra NKVTS. Enten personlig eller gjennom de undersøkelser som er foretatt rundt og om katastrofen.

I artiklene under vil dere finne resultatet av forskningen som ble gjort etter Tsunamien 26.12.2004.

17.08.2010 - Dagens Medisin - "Få ble mer religiøse etter tsunamien" (2015-11-09)
Kun et fåtall av de norske overleverne etter tsunami-katastrofen i 2004 fikk styrket sin religiøse overbevisning
Les mer >>

15.09.2010 - Dagens Medisin - "Psykisk plaget av innbilt livsfare" (2015-11-09)
Følelsen av å være i livsfare, uten reelt sett å ha vært i en livstruende situasjon, kan likevel påvirke den psykiske helsen i lang tid etterpå.
Les mer >>

19.06.2010 -Trenger ekstra omsorg (2015-11-09)
Barn som opplevde tsunamien i 2004 har klart seg overraskende bra. Men noen barn trenger ekstra omsorg etter traumer: barn med syke foreldre og de i vanskelige livssituasjoner.
Les mer >>

28.04.2010 - Dagens Medisin - Sorg kan bli diagnose (2015-11-09)
I Norge er det i dag fra 45.000 til 50.000 dødsfall i året. Dersom rundt ti prosent av pårørende opplever en «forlenget sorg»-diagnose, blir det mange som trenger behandling, sier psykolog Atle Dyregrov.
Les mer >>

26.12.2009 - Nrk - Barna preget av flodbølgen (2015-11-18)
Når noe slikt kan hende uventet mens du er på stranda, kan plutselig ALT skje. Noen har fortsatt sterke ettervirkninger, sier forsker Tine Jensen
Les mer >>

26.12.2009 - Nrk - Barna preget av flodbølgen (2015-11-18)
Når noe slikt kan hende uventet mens du er på stranda, kan plutselig ALT skje. Noen har fortsatt sterke ettervirkninger, sier forsker Tine Jensen.
Les mer >>

02.09.2008 - Nrk - Tsunamiofre klarer seg bra (2015-11-18)
Barna som ble rammet av tsunamien i 2004, klarer seg bedre enn forventet.
Les mer >>

04.09.2008 - Dagens Medisin - "Må ta kontakt etter katastrofer" (2015-11-09)
Mye tyder på at det er helt nødvendig at helsepersonell tar kontakt med personer som har opplevd traumatiske hendelser. Dette viser undersøkelser fra Tsunami-programmet
Les mer >>

00.00.2008 - Nkvts - Nasjonal støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastroen 2004 (2015-11-18)
En studie av organisering og virksomhet
Les mer >>

11.09.2008 - Den norske legeforening - Tsunamien – ettervirkninger for overlevende og pårørende (2015-11-17)
26. desember 2004 rammet tsunamien mer enn ti land. Over 280 000 omkom, og mer enn en million ble hjemløse (1). Indonesia ble hardest rammet. De fleste norske som ble rammet, var i Thailand
Les mer >>

11.09.2008 -Tsunami - ettervirkninger for overlevende og pårørende. (2008-12-19)
Undersøkelsen er publisert i
"Tidsskrift for Den norske legeforening" nr 17.
Les mer >>

03.09.2008 - Få etterdønninger etter Tsunamien (2015-11-09)
De fleste av de norske turistene som opplevde Tsunamien i 2004, gikk det bra med. På tross av store påkjenninger og mange akutte reaksjoner den første tiden, klarer de fleste seg godt etter to og et halvt år
Les mer >>

28.05.2008 - Viktige støttegrupper (2015-11-09)
Støttegrupper etter katastrofer og store ulykker er viktige. Både som SUPPLEMENT til offentlige og profesjonelle tiltak og som press- og interessegruppe for å fremme kollektive behov. Det viser ny undersøkelse utført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og trumatisk stress (NKVTS).
Les mer >>

25.05.2007 - Medisin og videnskap - Tsunamien – ettervirkninger for overlevende og pårørende 1 (2015-11-17)
Bakgrunn. Overlevende fra tsunamien julen 2004 og deres pårørende ble undersøkt med hensyn til traumatisering,
symptomer og funksjon det første året samt deres tilfredshet med hjelpetiltak.
Les mer >>

22.09.2007 - Inntrykkene etter katastrofen (2015-11-09)
Bearbeiding av sterke inntrykk og etterreaksjoner kan ha vært i tøffeste laget for de som reiste ned for å hjelpe og rapportere etter Tsunamien i 2004
Les mer >>

22.07.2007 - Tsunamiprogrammet - oversikt fra - NKVTS. (2007-05-22)
Jordskjelvet og den påfølgende Tsunamien som traff Sørøst-Asia 2. juledag rammet også mange norske borgere. Anslagsvis var 3500 nordmenn i området og ble berørt av hendelsene på ulike måter. Mange opplevde å miste nære familiemedlemmer, andre ble skadet selv eller var i livstruende situasjoner.
Les mer >>

18.06.2007 - Tsunami skapte bølger for fastlegene (2015-11-09)
Helsemyndighetene ba landets fastleger om å ta kontakt med berørte personer etter tsunamikatastrofen i 2004, for å tilby helsehjelp. Nærmere halvparten av legene fulgte ikke opp.
Les mer >>

20.12.2006 - NRK nyheter - "Mer religiøse etter tsunamien?" (2006-12-25)
Nordmenn som ble rammet av flodbølgekatastrofen oppfordres til å delta
Les mer >>

20.12.2006 - NRK - "Mer religiøse etter tsunamien?" (2015-11-09)
Nordmenn som ble rammet av flodbølgekatastrofen oppfordres til å delta i en helseundersøkelse, som er svært personlig og handler om alt fra hvor religiøse folk er blitt til hvor mye alkohol de drikker.
Les mer >>

17.03.2005 - Den norske legeforening - "Kriseintervensjon etter katastrofe" (2015-11-18)
Hjelp til traumatiserte personer må ha samme tilnærming som ellers: først utrede, så iverksette rask intervensjon, og avslutte når tilstanden er normalisert eller stabilisert
Les mer >>

12.05.2006 - Dagens Medisin - "Hjelperne må også ha hjelp" (2015-11-09)
Dårlig kriseterapi kan virke verre enn ingen kriseterapi. På en skandinavisk kriseterapeutisk konferanse drøftet deltakerne hvordan hjelpen til hjelperne kan bli bedre.
Les mer >>

08.06.2006 - Dagens Medisin - "Må purre på dødsmeldinger" (2015-11-09)
Dødeligheten i Norge går ned, men i fjor måtte Statistisk Sentralbyrå (SSB) purre på i alt 2550 dødsmeldinger som ikke var blitt mottatt.
Les mer >>

05.06.2005 - Nkvts - Møtet med hjelpeapparatet etter tsunamien – behov og tilfredshet (2015-11-17)
Les mer >>