Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

21.09.2005 - Regjeringen la frem Stortingsmelding


 

 

Den 27. mai la regjeringen frem stortingsmelding nr. 37.
Fredag formiddag, 27 mai, ble rammede av tsunamikatastrofen informert om stortingsmeldingen før pressen ble orientert.
I vel 45 minutter snakket statsminister Kjell Magne Bondevik, justisminister Odd Einar Dørum, utenriksminister Jan Petersen, og helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen med de pårørende og overlevende

VG Nett skriver :

- Det var en relativ intim forsamling, så vi følte at vi kom i god dialog med dem. Jeg følte vi fikk gode og utdypende svar på det vi ville vite, sier styreleder i Nasjonal Støttegruppe etter Flodbølgekatastrofen, Christoph Wernersen, til VG Nett.

Ikke nok

Statsminister Kjell Magne Bondevik sa på pressekonferansen at regjeringen beklager sin håndtering av nordmenn som ble rammet av flodbølgekatastrofen.

- Var Bondeviks beklagelse i dag nok?

- Mange føler ennå ikke det. Men det som er viktig nå er at vi føler at Regjeringen tar dette på alvor og at dette ikke skal skje igjen, sier Wernersen til VG Nett.

Han sier at det fremdeles er sterke følelser i sving hos mange.

- Men vi er glad for den orienteringen vi har fått. De ønsker å gjøre noe med måten pårørende har blitt behandlet på og der ønsker vi å være en premissleverandør i fremtiden, sier Wernersen til VG Nett.

Forsømt ressurs

Det presiserte også justisminister Dørum på pressekonferansen.

- Pårørende er en forsømt ressurs, fordi de sitter på kunnskap som ingen andre har, sa Dørum.

- Et annen viktig punkt er at det i fremtiden også vises like mye interesse for overlevende som pårørende. Disse må også bli tatt på alvor, sier Wernersen til VG Nett.

Ifølge Wernersen skal Helseminister Gabrielsen i møtet med de pårørende fredag ha sagt at man i fremtiden også vil inkorporere overlevende i beredskapsplanen fordi det er mange traumatiserte i denne gruppen også. 

  Her finner du stortingsmeldingen :

http://odin.dep.no/jd/norsk/dok/regpubl/stmeld/012001-040023/dok-bn.html