Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

21.04.2005 - VG - Ramsalt kritikk

Det kunne synes både frekt og nærmest litt latterlig av statsminister Kjell Magne Bondevik å fremstille Reinås-rapporten som en påpekning av enkelte svakheter i katastrofehåndteringen.