Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Aktører - Helse- omsorgsdepartementet

Helsedirektoratet  hadde ansvaret for oppfølgingen av rammede. De oppfølgingsmodeller som en her kom fram til, var grunnlaget for oppfølgingen etter 22. juli.

Helse- omsorgsdepartementet: https://www.regjeringen.no/no/dep/hod/id421/ 

 

12.11.1015 - Senskader (2015-11-12)
Kort fortalt står det i lovteksten at krav skal stilles innen et år etter at ?man fikk kunnskap om forholdet (dvs når man oppdaget at det ble senskader feks etter en ulykke, og dette ikke blir oppdaget feks som nå 2 år etter) Videre foreldres kravet etter 3 år etter utløpet av kalenderåret man fikk kunnskap om forholdet
Les mer >>

19.01.2005 - Oppdatert faktaark fra Helse og Omsorgs departementet (2005-01-19)
Status Pr. 19.01.05. KL. 09.00
Les mer >>