Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Aktører - Reiselivsbransjen

Flodbølgekatastrofen skjedde i et område av verden hvor mange tur- og reiseoperatører hadde aktivitet. 


 


 

Nytttg nytt fra reiselivsbransjen!

 

Erfaringer fra tsunamikatastrofen har ført til at reiselivsbransjen nå har regelmessige møter med UD der de utveksler informasjon. De samarbeider også i beredskapsspørsmål  gjennom 2 møter pr år.

Videre kan de fortelle at det var avholdt en beredskapsøvelse 15. – 16.januar i år i samarbeid med UD. Rolf Forsdahl som er reisebransjedirektør i Handelens- og Servicenæringens Hovedorganisasjon  HSH  holdt foredrag for de skandinaviske ambassadene i Athen i april i forhold til en tenkt katastrofe i Hellas.

Så dere –  det har nyttet å ”fighte” – det har blitt konkrete resultater av det!

Fra Norsk ReiselivsForum – NRF

 

 

Fra Norsk ReiselivsForum NRF (en ”datterorganisasjon” til HSH og som Forsdahl også leder)  får vi opplyst at der regner de med at det i det aktuelle tidsrommet var ca 5.000 nordmenn i Phuket-området, og ytterligere 2000 i Thailand. Pga individuelle reiser og langtidsferierende er tallet kun et estimat, da det ikke har vært mulig å innhente helt nøyaktig dokumentasjon.

Disse selskapene bl.a. hadde sørget for at alle disse menneskene hadde kommet seg til Thailand:

Alle reisearrangørene koordinerte innsatsen fra første dag med reisebransjedirektøren i HSH og UD som en del av hele gruppen som var i sving. MyTravel håndterte flykapasitetsspørsmålet på vegne av alle. De omdirigerte egne maskiner samt koordinerte transport med SAS-maskinen som UD skaffet til veie.

Evakueringen startet ca 4 timer etter katastrofen var et faktum med et MyTravel fly.

Forsdahl sier i sin orientering til oss:

 

1) Apollo, Mytavel og Star Tour    var de sentrale aktørene under katastrofen - i tillegg hadde Orkideekspressen en del gjester i Thailand.  Orkideeks. er reisebyrå og ikke arrangør.

 

2) Arrangørene koordinerte innsatsen fra dag 1 med meg/UD som en del av apparatet. MyTravel håndterte flykapasitetsspørsmålet pva de alle, og de omdirigerte egne maskiner samt koordinerte transport med SAS-maskineen UD skaffet til veie. Evakueringen startet ca 4 timer etter katastrofen med et MyTravel-fly som landet i Stockholm.  Hver av operatørene konsentrerte seg i første omgang om egne gjester men det ble raskt til at man bare fylte flyene med nordmenn.

Det dukket opp en del problemstillinger:

*  Mennesker som ikke kunne dokumentere identitet

*  Mennesker som på egen hånd reiste fra Phukte til Bangkok og derfra hjem p egen hånd

Mennesker som ikke var direkte berørt av katastrofen og som ikke ville hjemsendes

*  Problemer med å se behov for medisinsk bistand og dermed tilretetlegge adekvat transport

Reisearrangørene hadde raskt oversikt over egne gjester, mens det var vanskelig å få oversikt over andre nordmenn/skandinaver (i denne fasen skilte man ikke på nasjonalitet for skandinaver) . UD hadde rekvirert ambulansefly, og det viste seg at behovet for båretransport var mindre enn forutsatt.  Chartemaskinene til MyTravel tok med seg hjelpepersonell og utstyr på returflygingene.  "SAS-broen" kom i gang ca halvannet døgn etter den første evakueringen pga problemer med å få fly/mannskap.

Reisearrangørene bisto UD i arbeidet med lister over savnede.  Både Europeiske Reiseforsikring og Sjømannsmisjonen var del av "kriseteamet" som bestod av operatørene, UD og oss i organisasjonen.

3) Det er utarbeidet en bransjebedskapsplan (se vedlegg) og de enkelte aktørene har gjennomgått og der det er mulig, forbedret egne planer.  Ved hendelser i utlandet blir jeg automatisk varslet av UD-vakta. og kan iverksette nødvendige bransjetiltak.

 

4) Oppfølging av skadede og traumatiserte personer er helsemyndighetenes ansvar og ligger utenfor vårt område.

 

5) UD har omarbeidet berderskapsplanene ikke minst i forhold til uteapparatet.  Det er nedsatt en permanent krisegruppe som reiser ut ved første signal om katastrofe. Det har vært avholdt flere øvelser både ute og her i Norge, hvorav en stor øvelse som dro inn alle potensielt berørte parter (oss, politidirektoratet etc).

Mvh Rolf Forsdahl