Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

20.04.2005 - VG - Regjeringen sviktet

Arbeiderpartiet krever at regjeringen straks går i gang med opprettelsen av et sentralt organ for krisehåndtering. Lederen av forsvarskomiteen, Marit Nybakk, slutter seg til det hun betegner som drepende kritikk fra Reinås-utvalget.