Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

23.07.2015 - VG - Regjeringen åpner for ny kriseledelse

Spissingen av beredskapsapparatet rundt statsminister Erna Solberg (H) kan være starten på en større omlegging av myndighetenes kriseapparat.