Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

05.01.2007 - Nye lokaler for krisehåndtering i Regjeringskvartalet.

Et trygt samfunn må være i stand til å reagere raskt og effektivt i forhold til kritiske situasjoner, sa justisminister Knut Storberget

da han i dag åpnet nye lokaler for krisehåndtering i Regjeringskvartalet. Et helt nytt lokale står nå klart til koordinert krisehåndtering. Lokalene drives av den nye krisestøtteenhet som skal bistå departementene.

http://odin.dep.no/jd/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/012101-070503/dok-bn.html