Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

27.05.2005 - VG Nett - Vil bruke SMS-varsling

Regjeringen vil bruke SMS for å varsle og komme i kontakt med de pårørende hvis en ny nasjonal krise oppstår.