Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

15.01.2005 - VG - Dragkamp en om gransking

STATSMINISTERENS KONTOR (VG) Etterdønningene fra flodbølgen i Asia har skyllet inn over norsk politikk i form av kritikk, botsøvelser og selvransakelse