Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

28.05.2005 - VG - Dyrekjøpt lærdom

Regjeringens stortingsmelding om flodbølgekatastrofen i Sørøst-Asia og krisehåndteringen her hjemme viser til fulle hvor uforberedt norske myndigheter var på å takle en krise med et slikt omfang.