Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Aktører - Justis- og beredskapsdepartementet

For de som hadde mistet sine, ble det opprettet egne politikontakter. Politikontaktene skulle følge opp de rammede med informasjon inn mot myndighetene.

Justis- og beredskapsdepartementet: https://www.regjeringen.no/no/dep/jd/id463/ 

00.00.2005 - Justis- og beredskapsdepartementet - St.meld. nr. 37 (2004-2005) (2015-11-18)
Flodbølgekatastrofen i Sør-Asia og sentral krisehåndtering
Les mer >>

18.01.2005 - Flere norske politifolk til Thailand (2005-01-19)
Dette melder politidirektoratet.
Les mer >>

Nye Kripos (2005-01-19)
Her finnes siste nytt om arbeidet til NyeKripos vedrørende identifisering og søk i Thailand
Les mer >>