Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

27.05.2005 - VG Nett - Regjeringen beklager

REGJERINGSBYGGET Statsminister Kjell Magne Bondevik sier at regjeringen beklager sin håndtering av nordmenn som ble rammet av flodbølgekatastrofen.