Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

06.01.2006 - Krisestøtteenheten i nye lokaler

Krisestøtteenheten, som skal bistå departementene under sivile kriser inn i nye lokaler i Regjeringskvartalet. Lokalene har arbeidsplasser til omtrent 50 personer og har en infrastruktur og oppbygging som tar høyde for større kriser i fredstid.

- Et trygt samfunn må være i stand til å reagere raskt og effektivt i forhold til kritiske situasjoner, sa justisminister Knut Storberget, da han i dag åpnet nye lokaler for krisehåndtering i Regjeringskvartalet. Et helt nytt lokale står nå klart til koordinert krisehåndtering. Lokalene drives av den nye krisestøtteenhet som skal bistå departementene.