Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Aktører - Norges Røde Kors.

Røde Kors er sentral i alle katastrofer, dette også etter Tsunamikatastrofen. Støttegruppen hadde også et godt samarbeid med organisasjonen.

Norges Røde Kors: https://www.rodekors.no/ 

18.12.2014 - 10 år etter tsunamien (2014-12-18)
Les mer >>