Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

For styret

Referat fra styremøtet 21.09.2009 (2009-11-10)
Les mer >>

Referat fra styremøtet 24.11.2008. (2009-01-05)
Les mer >>

Referat fra styremøtet 15.09.2008. (2009-01-05)
Les mer >>

Referat fra styremøtet 26.05.2008. (2009-01-05)
Les mer >>

Referat fra styremøtet 21.04.2008 (2008-05-02)
Les mer >>

Agenda - Styremøte 18.02.2008 (2008-02-04)
Styremøte - mandag 18.02.2008 kl 1800 - 2100
Norges Røde Kors i Hausmannsgate ( samme møterom som vi pleier)
Les mer >>

Datoer styremøtet - Høst 2007 (2007-07-24)
Det er fastsatt datoer for styremøtene fram til sommeren
Les mer >>

Referat fra styremøtet 10.12.2007 (2008-01-03)
Les mer >>

Referat fra styremøtet 08.10.2007 (2007-10-14)
Les mer >>

Referat fra styremøtet 20.08.2007 (2007-08-25)
Les mer >>

Referat fra styremøtet 18.06.2007 (2007-06-19)
Les mer >>

Referat fra styremøtet 07.05.2007 (2007-05-08)
Les mer >>

Referat fra styremøtet 09.04.2007 (2007-05-08)
Les mer >>

Referat fra styremøte 05.03.2007 (2007-03-15)
Les mer >>

Referat fra styremøte 05.02.2007 (2007-02-08)
Les mer >>

Referat fra styremøte 08.01.2007 (2007-01-22)
Les mer >>

Referat fra styremøte 04.12.2006 (2007-01-03)
Les mer >>

Arbeid og info - orientering (2007-01-12)
Orientering til alle.
Informasjon om kontakt med media, komunikasjon med medlemer, og utførte arbeidsoppgaver.
Les mer >>

Agenda - Styremøte 10.12.2007 (2008-01-03)
Styremøte - mandag 10.12.07 kl 18:00 - 21:00
Norges Røde Kors i Hausmannsgate (samme møterom som vi pleier)
Les mer >>

Agenda - Styremøte 08.10.2007 (2007-10-02)
Styremøte - mandag 08.10.07 kl 18:00 - 21:00
Norges Røde Kors i Hausmannsgate (samme møterom som vi pleier)
Les mer >>

Agenda - Styremøte 20.08.2007 (2007-08-12)
Styremøte - mandag 20.08.07 kl 18:00 - 21:00
Norges Røde Kors i Hausmannsgate (samme møterom som vi pleier)
Les mer >>

Agenda - Styremøte 18.06. 2007 (2007-06-17)
Styremøtet - Mandag 18.06.07 kl 18:00 - 21:00
Norges Røde Kors i Hausmannsgate (samme møterom som vi pleier)
Les mer >>

Agenda - Styremøte 07.05.2007 (2007-05-03)
Styremøtet - Mandag 07.05.07 kl 18:00 - 21:00
Norges Røde Kors i Hausmannsgate (samme møterom som vi pleier)
Les mer >>

Agenda - Styremøte 16.04.2007 (2007-04-11)
Styremøtet - Mandag 16.04.07 kl 18:00 - 21:00
Norges Røde Kors i Hausmannsgate (samme møterom som vi pleierJ
Les mer >>

Agenda - Styremøte 26.03.2007 (2007-03-20)
Styremøte - Mandag. 26.03.07 kl. 18:30 -21:00
Norges Røde Kors i Hausmansgate 7. ( møterom som pleier)
Les mer >>

Agenda - Styremøte 05.02.2007 (2007-01-29)
Styremøte - Mandag. 05.02.07 kl.18:00 – 21:00
Norges Røde Kors i Hausmannsgate (samme møterom som vi pleier).
Les mer >>

Agenda - Styremøte 08.01.2007 (2007-01-29)
Styremøte 08.01.07 kl.18:00 – 21:00
Norges Røde Kors i Hausmannsgate 7.
Les mer >>

Datoer styremøtet -Vår 2007 (2007-01-09)
Det er fastsatt datoer for styremøtene fram til sommeren
Les mer >>

Adresseliste 2006 - 2007 (2007-01-09)
Navn Adresser til Styremedlemmene. 2006 - 2007
Les mer >>