Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Referat fra styremøtet 20.08.2007

Referat fra styremøte i Nasjonal Støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter Flodbølgekatastrofen 2004

Mandag 20. august 2007

Norges Røde Kors i Hausmannsgt. 7, Oslo – 20.08.2007

Til stedeIkke til stede

Trond Kalleberg

Kjell Skalleberg

Ellen Carlèn Idebøen

Romslo Susanne Kjær

Lise  Bang Ericsson 

Johansen Jørgen

Geir Hartmann

Christoph Wernesen

Arne Furre

 Rita Heflo Engh

Jeyananthan Robert

Referent Trond

Referat fra styremøtet 20.08.2007Referat fra styremøtet 20.08.2007