Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Agenda - Styremøte 18.06. 2007

Styremøtet - Mandag 18.06.07 kl 18:00 - 21:00
Norges Røde Kors i Hausmannsgate (samme møterom som vi pleier)