Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Referat fra styremøtet 24.11.2008.