Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Datoer styremøtet -Vår 2007

Det er fastsatt datoer for styremøtene fram til sommeren

Følgene dager.

8 - januar

5 - februar

5 - mars.

26 - mars  (Ny dato 2 april utgår påsken)

7 - mai

Alle styremøter starter 1800 til 2100

Og avholdes i Røde Kors lokaler som vanlig.

Viss ikke anet er avtalt.

Kjell