Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Referat fra styremøte 08.01.2007

Referat fra styremøte i Nasjonal Støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004

Mandag 8. januar 2007

Til stede:Ikke til stede

Trond Kalleberg

Arne Furre

Kjell Skalleberg

Ellen Carlèn Idebøen

Heflo Rita Engh

Geir Hartmann

Lise  Bang Ericsson  

Jeyananthan Robert

Johansen Jørgen

Romslo Susanne Kjær

Christoph Wernesen

Referat styremøte - 08.01.2007Referat styremøte - 08.01.2007

Referent: Arne Furre og Christoph Wernesen