Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Agenda - Styremøte 05.02.2007

Styremøte - Mandag. 05.02.07 kl.18:00 – 21:00
Norges Røde Kors i Hausmannsgate (samme møterom som vi pleier).

Agenda.

  1. Godkjenning av innkalling og referat

styremøte 08.01.07

  1. Økonomisk status:

  1. Forberedelser til planlagt møte med statsråd Brustad.

Møtetidspunkt ikke avtalt.

                Forslag til hoved- og delmål.

  1. Tur til Thailand.

Dato er satt; se infobrev på hjemmesiden 

  1. Kommunikasjon styret i mellom og svar på henvendelser fra medlemmer.

Hvem gjør hva? Hvordan er vi alle orientert?

  1. Henvendelser fra medlemmer.

Forsikring, hjelp, kripos?

  1. Minnesmerke / minneseremoni

Tanker og  ideer.

  1. Eventuelt

Kjell