Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Agenda - Styremøte 08.10.2007

Styremøte - mandag 08.10.07 kl 18:00 - 21:00
Norges Røde Kors i Hausmannsgate (samme møterom som vi pleier)