Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Datoer styremøtet - Høst 2007

Det er fastsatt datoer for styremøtene fram til sommeren

Mandag:   20.    august        - Ellen inviterer Sten Ory Bengson.

Mandag:   10.   september. - Håp om orientering runt avduking.

Mandag    08.   oktober.     - Oppsumering i bokprosjekt.

Mandag    03.  desember.

Årsmøte 10. februar 2008.

Alle styremøter starter 1800 til 2100

Og avholdes i Røde Kors lokaler som vanlig.

Viss ikke anet er avtalt.