Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Referat fra styremøtet 09.04.2007

Referat fra styremøte i Nasjonal Støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter Flodbølgekatastrofen 2004

Mandag 09.april 2007

Norges Røde Kors i Hausmannsgt. 7, Oslo – 09.04.2007

Til stedeIkke til stede

Trond Kalleberg

Arne Furre

Kjell Skalleberg

Ellen Carlèn Idebøen

Lise  Bang Ericsson  

Geir Hartmann

Jeyananthan Robert

Romslo Susanne Kjær

Christoph Wernesen

Rita Engh Heflo

Christoph Wernesen

Referent Arne

Referat styremøtet 09.04.2007Referat styremøtet 09.04.2007