Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Referat fra styremøte 04.12.2006

Referat fra styremøte i Nasjonal Støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004

Mandag 4. desember 2006

Til stede:Ikke til stede

Christoph Wernesen

Trond Kalleberg

Arne Furre

Kjell Skalleberg

Ellen Carlèn Idebøen

Heflo Rita Engh

Lise  Bang Ericsson  

Geir Hartmann

Jeyananthan Robert

Johansen Jørgen

Romslo Susanne Kjær

Referat Styremøtet 04.12.06Referat Styremøtet 04.12.06

Referent: Arne Furre og Christoph Wernesen