Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Referat fra styremøtet 26.05.2008.