Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Agenda - Styremøte 08.01.2007

Styremøte 08.01.07 kl.18:00 – 21:00
Norges Røde Kors i Hausmannsgate 7.

Agenda

styremøte 08.01.07 kl.18:00 – 21:00

Norges Røde Kors i Hausmannsgate 7.

1. Godkjenning av innkalling og referat.

2.   Økonomisk status.

3.   Strategi for videre fremdrift med HOD.

4.   Reise til Thailand for medlemmer.

5.   Infobrev og øvrig kontakt med medlemmene.

6.   Støttegruppeberedskap.

7.   Hjemmesiden.

8.   Erstatningsspørsmål og andre henvendelser.

9.   Oppgavefordeling i styret.

10.Eventuelt