Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Agenda - Styremøte 20.08.2007

Styremøte - mandag 20.08.07 kl 18:00 - 21:00
Norges Røde Kors i Hausmannsgate (samme møterom som vi pleier)