Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Informasjon fra styre