Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Referat fra styremøte 05.03.2007

Referat fra styremøte i Nasjonal Støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004

Mandag 5.03.07

 

Norges Røde kors i Hausmannsgate

Til stedeIkke til stede

Christoph Wernesen

Trond Kalleberg

Arne Furre

Kjell Skalleberg

Ellen Carlèn Idebøen

Johansen Jørgen

Heflo Rita Engh

Lise  Bang Ericsson  

Geir Hartmann

Jeyananthan Robert

Romslo Susanne Kjær

Referat fra styremøte 05.03.2007Referat fra styremøte 05.03.2007