Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Referat fra styremøtet 18.06.2007

Referat fra styremøte i Nasjonal Støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter Flodbølgekatastrofen 2004

Mandag 18. juni 2007

Norges Røde Kors i Hausmannsgt. 7, Oslo – 18.06.2007

Til stedeIkke til stede

Trond Kalleberg

Arne Furre

Kjell Skalleberg

Ellen Carlèn Idebøen

Heflo Rita Engh

Romslo Susanne Kjær

Lise  Bang Ericsson 

Johansen Jørgen

Geir Hartmann

Christoph Wernesen

Jeyananthan Robert
Referent Rita

Referat fra styremøtet 18.06.2007Referat fra styremøtet 18.06.2007