Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Organisasjonen - Infobrev

Helt siden februar i 2005 sendte støttegruppen jevnlig ut informasjonsbrev til medlemmene. Infobrevenes mål var å informere medlemmene om foreningens aktiviteter og arbeidsområder. 

Infobrev nr: 2 - August 2009 (2009-08-19)
5 års markering.
Ny bok: "Bare en overlevende" Av jan Faye Braadland.
Les mer >>

Infobrev nr: 1 - Februar 2009 (2009-02-03)
Årsmøte 2009
Les mer >>

Infobrev nr: 1 - Desember 2008 (2015-11-11)
Bokprosjekt: Minnested er en bok om minnestedet Interferens,
Les mer >>

Infobrev nr. 2 - September 2007 (2007-09-16)
Kjære medlemmer,
Les mer >>

Infobrev nr. 1 – Januar 2007. (2007-01-03)
Kjære medlem,
Les mer >>

Infobrev nr: 5 - November 2006 (2006-11-14)
Hjemmesiden til Nasjonal Støttegruppe etter Flodbølgekatastrofen.
Les mer >>

Infobrev nr: 4 - Juni 2006 (2006-09-17)
Her kan du lese om samling i oslo 26.06.06.
Les mer >>

Infobrev nr: 3 - Juni 2006 (2006-09-17)
Her kan du lese om samlingene på østlandet i uke 24 og 26
Les mer >>

Infobrev nr: 2 - Mai 2006 (2006-09-17)
Les det siste infobrev her:
Nyhetsbrevet tar for seg samlingene rundt i Norge uke 22 og 24
Les mer >>

Infobrev nr: 1 - Februar 2006 (2006-02-03)
Her kan dere lese om overlevendeturen 23.03.06. til 08.04.06.
Les mer >>

Infobrev nr: 6 - September 2005 (2005-09-22)
Her kan dere lese infobrev 6 som gikk ut til våre medlemmer i September 2005
Les mer >>

Infobrev nr: 5 - August 2005 (2005-08-05)
Her kan dere lese infobrev 5 som gikk ut til våre medlemmer August 2005
Les mer >>

Infobrev nr: 4 - Juni 2005 (2005-06-21)
Her kan dere lese infobrev 4 som gikk ut til våre medlemmer Juni 2005
Les mer >>

Infobrev nr: 3 - April 2005 (2005-06-21)
Her kan dere lese infobrev 3 som gikk ut til våre medlemmer April 2005
Les mer >>

Infobrev nr: 2 - Mars 2005 (2005-03-20)
Her kan dere lese infobrev 2 som gikk ut til våre medlemmer den 19 mars
Les mer >>

Infobrev nr: 1 - Februar 2005 (2005-02-23)
Her kan dere lese infobrev 1 som gikk ut til våre medlemmer den 15 februar
Les mer >>