Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Infobrev nr: 2 - August 2009

5 års markering.
Ny bok: "Bare en overlevende" Av jan Faye Braadland.