Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Infobrev nr: 4 - Juni 2005

Her kan dere lese infobrev 4 som gikk ut til våre medlemmer Juni 2005

Dette informasjonsbrevet går ut til alle medlemmer av Nasjonal Støttegruppe etter flodbølgekatastrofen. Her kan du blant annet lese mer om: at du kan stille til valg som styremedlem i Støttegruppen, status for gjenoppbyggingen i Thailand, hva som gjøres for overlevende, og hva som skjer med eiendeler funnet etter Tsunamien

 

1. Årsmøte og Generalforsamling

 Fra 10. til 11. september vil Støttegruppen avholde sitt årsmøte. Årsmøtet vil bli lagt opp med en blanding av faglig input og sosialt samvær. I tillegg vil Støttegruppens første Generalforsamling bli avholdt. Under Generalforsamlingen skal blant annet støttegruppens vedtekter vedtas, og det skal være valg på nytt styre.

Ønsker du å stille til valg som styremedlem i Støttegruppen? Ta kontakt med valgkomiteen ved Anne-Cecillie Fossum på 

Nærmere innkalling til årsmøtet sendes ut før sommerferien.

 

2. Rapport fra Pårørendesenteret i Phuket

Leder av Pårørendesenteret, Lise Bang-Ericsson sender følgende rapport om arbeidet i Phuket.

Arbeid under Minnemarkeringsturen 2. – 8. mai 

Pårørendesenteret ble som vi hadde håpet en uformell møteplass for de pårørende under minnmarkeringsturen til Thailand 2. – 8.mai. På senteret kunne man benytte seg av internett, telefoni, basseng, barnerom, kapell, samtaler med prester eller andre fagpersoner, møte representanter fra Nasjonal Støttegruppe, se billedpresentasjoner eller rett og slett møtes i hyggelige omgivelser med kaffe, vafler, frukt og forfriskninger.

I løpet av besøksuka hadde pårørendesenteret 181 besøkende i tilegg til at 180 personer var her på ”bli kjent kvelden”.

Det var noen pårørende som valgte å bli igjen i Thailand etter minnemarkeringsturen.

 

 17. mai

17.mai inviterte Pårørendesenteret overlevende,pårørende,Generalkonsulatet, ID gruppen og fastboende nordmenn i Phuket til 17.mai frokost, gudstjeneste med påfølgende vaffelservering og leker. På kvelden Inviterte Sjømannskirken og restaurant 2 Vikings til 17. mai buffet på 2 Vikings. Vi var ca 60 nordmenn som feiret 17.mai i lag her i Phuket.

 

Utover dette har vi den siste uken brukt tid til oppsummering og evalueringsarbeid etter minnemarkeringsturen. Vi har allerede startet planleggingsarbeidet til høstens minnemarkeringstur.

Vi ønsker alle som har tenkt seg til Thailand i løpet av sommeren hjertelig velkommen innom Pårørendesenteret.

 Status på gjenoppbyggingen i Thailand:

 

Phi Phi 

Store deler av Phi Phi ble ødelagt av Tsunamien. På Thon Sai Bay, hovedområdet på Phi Phi Don holder man fortsatt på med oppryddingsarbeid, og gjenoppbyggingen lar vente på seg. En del mindre overnattingsplasser og restauranter er gjenåpnet. På nordkysten av Phi Phi er alle hotellene åpne. Det går daglige ferger fra Krabi og Phuket ut til Phi Phi.

 

Khao Lak

I Khao Lak, som var det hardest rammede området i Thailand, er ødeleggelsene fortsatt enorme selv om oppryddingsarbeidet er i full gang. Det vil ta mange år før man har klart å gjenoppbygge området. Per i dag er det to/ tre hoteller som tilbyr overnatting.  

 

Kata og Karon

På Kata og Karon kan man fortsatt se spor etter Tsunamiens herjinger, men strandområdene er stort sett ryddet opp og alle hoteller er i drift.

 

Patong Beach og Kamala

Patong og Kamala var de områdene som ble hardest rammet på Phuket øya. Her er det fortsatt sterke spor etter Tsunamien, men oppbyggingsarbeidet er i full gang. Spesielt i Patong er anleggsvirksomheten stor, fordelen her er at de ødelagte områdene er godt avskjermet slik at turistene merker ikke så mye til ødeleggelsene. I Kamala ser man flere spor etter ødeleggelsene.

 

 Krabi 

I Krabi området virker alt å være tilbake til det normale på de typiske turistplassene. Her var heller ikke ødeleggelsene så store.

 

For mer informasjon kan vi anbefale å gå inn på hjemmesiden til Phuket Gazette:

3. Støttegruppens arbeid med oppfølgingen av rapporten fra Evalueringsutvalget

 Som kjent la evalueringsutvalget frem sin rapport den 20. April 2005. Denne inneholdt, ikke uventet, krass kritikk av myndighetenes håndtering av krisen. For mange var dette en oppreisning, siden det fra høyere hold tidlig ble hevdet at de som var tilstede i thailand ikke kunne regnes med. Så langt kan vi være fornøyd, men det viktige i forlengelsen av dette er hva som faktisk gjøres fra myndighetenes side for å rette på de mangler som åpenbarte seg i rapporten.

Svaret på dette fikk vi delvis i Stortingsmelding 37.

Overlevende og pårørende fikk meldingen presentert i røde kors sine lokaler den 27. mai.

I vel 45 minutter snakket statsminister Kjell Magne Bondevik, justisminister Odd Einar Dørum, utenriksminister Jan Petersen, og helse- og omsorgsminister Ansgard Gabrielsen med de tilstedeværende, og inntrykket var at man stort sett hadde tatt rapporten på alvor. Regjeringens forslag til hvordan kriser i fremtiden skal møtes er bra gjennomtenkt og man har tatt store deler av evalueringsrapporten til følge.

Når det gjelder tiltak ovenfor berørte derimot, er rapporten uklar, men her er støttegruppen, sammen med de andre støttegruppene (Kielland,Scandinavian Star, Sleipner,Åsta m. fl.), invitert til samtaler med myndighetene om hvordan man for fremtiden tilrettelegger dette arbeidet. Vi har allerede hatt første møte, og oppfølgingen skjer utover høsten i regi av Sosial og helsedirektoratet. Støtegruppen har nedsatt en arbeidsgruppe på 3 personer som aktivt vil følge med og delta i prosessen.

Her kan dere lese stortingsmelding 37 : http://odin.dep.no/jd/norsk/dok/regpubl/stmeld/012001-040023/dok-bn.html

 

 4. Tiltak for overlevende

Støttegruppen har de siste 4 månedene hatt fokus på en rekke forhold som henspeiler seg på det mange oppfatter som pårørendes krav og ønsker. Mange overlevende føler seg lite ivaretatt av myndighetene og i enkelte tilfelle nærmest neglisjert. Støttegruppen gjennomførte som kjent den mye omtalte minneturen til Thailand i samarbeid med myndighetene nylig. Dette var en milepæl for oss, og vi vil i tiden fremover i sterkere grad rette fokus mot de overlevende og deres behov.  For ordens skyld vil vi informere om at antallet medlemmer i støttegruppen nå overstiger 800, og at ca. halvparten av disse er i kategorien overlevende.

 

Vi ber herved om innspill fra overlevende som har synspunkter på hva vår fokus bør være i tiden fremover. Av aktiviteter som allerede er iverksatt kan nevnes at vi over lengre tid har jobbet med å få på plass en akseptabelt rabattert reise for overlevende.  Det gjenstår fortsatt noen detaljer rundt dette, men avklaring forventes om ikke så lenge. Forventet tidsperspektiv på en slik reise er planlagt et sted mellom medio august og medio oktober, men vi tar gjerne imot innspill på hvilke tidspunkt som kan passe best, og hvor mange som vil ønske å delta i på slik tur. Vi ser videre på forskjellige aktiviteter spesielt rettet mot barn og ungdom, og vil over sommeren organisere et nytt medlemsmøte med hovedfokus på de overlevendes behov.

 

 5. Hva skjer med eiendeler funnet i Thailand etter Tsunamien

Thailandske myndigheter har funnet tusenvis av eiendeler etter flodbølgekatastrofen. Dette består av eiendeler som har blitt funnet under oppryddingsarbeidet i tiden rett etter katastrofen, eiendeler som har blitt funnet av sivile og levert inn til myndighetene, og eiendeler som er funnet på/ ved omkomne. I tillegg vil det nå bli søkt etter gjenstander som er levert inn andre steder som f.eks hotell. Alle eiendeler som er gjenfunnet er nå lagret på politistasjoner i Krabi, Khao Lak og Phuket.

Hver gjenstand som er funnet vil bli grundig undersøkt og fotografert av Thailandsk politi, før de deretter blir registrert i en sentral database. Årsaken til dette er at alle eiendeler som blir funnet vil bli benyttet i det pågående identifiseringsarbeidet, og først når dette er ferdig vil myndighetene forsøke å returnere dem til sin rettmessige eier.

 

Dette betyr dessverre at det vil ta lang tid før pårørende/ overlevende vil ha mulighet til å finne og få returnert gjenstander som ble mistet under katastrofen. I tillegg er det en kjensgjerning at mange gjenstander ble ødelagt under flodbølgen, eller plyndret i tiden rett etter. Støttegruppen oppfordrer derfor de som savner eiendeler om å ha en nøktern forventing til mulighetene å få disse tilbake. Vi vil komme med mer informasjon om dette arbeidet så snart vi får nye opplysninger.