Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Infobrev nr: 5 - November 2006

Hjemmesiden til Nasjonal Støttegruppe etter Flodbølgekatastrofen.

Det har lenge vært et ønske fra både styret og enkeltmedlemmer å endre hjemmesiden til støttegruppen. Dette arbeidet har i den senere tid vært intensivert og nærmer seg nå det tidspunktet hvor den reviderte utgaven har den struktur og innhold som styret har diskutert seg fram til.

 

Den opprinnelige siden ble opprettet like etter stiftelsesmøtet i januar 2004. Målet var å kunne gi medlemmene løpende informasjon om hva som hendte i dagene og ukene som fulgte.

Vi har dessverre ingen statistikk på hvor stort besøket har vært, men håper den har fylt sin misjon og vært informativ for dem som har brukt den.

 

Vi er imidlertid av den oppfatning at vi nå, snart 2 år etter, med hell kan endre innholdet på hjemmesiden.  Tiden etter 26.12.04 har for mange vært svært tung og vanskelig. En hendelse som rystet en hel verden og som satte dype spor i en hel nasjon da det skjedde. Tiden leger alle sår sies det, men det er vel en sannhet med visse modifikasjoner. Vi har måttet gjemme, men vi skal ikke glemme.

Dette er en av grunnene til at hjemmesiden nå i tillegg vil inneholde mye mer enn bare informasjon til dere som medlemmer.  Vil vil forsøke å fortelle historien i både bilder og tekst slik at den er interessant også for alle andre som ønsker å oppdatere seg på hendelsen.

Det stoffet som nå er lagt ut, er hentet fra foreningens eget arkiv og fra de avisartikler som ligger tilgjengelig under søker ordene ”Tsunamien” og ”Flodbølgekatastrofen” i avisene: Aftenposten, Dagbladet, VG, Nettavisen og noen andre.

De avisartiklene det er linket til vil kanskje for mange på ny vekke vonde opplevelser. Dette beklager vi, men skal historien kunne fortelles slik at andre kan ta lærdom og skaffe seg kunnskap, er det vanskelig å komme utenom.

 

Tross dette vil vi oppfordre de av dere som ønsker, og er villige til, å dele deres historie med oss. Det kan være deres egen beskrivelse eller en henvisning til en avisartikkel som vi ikke har nevnt.  Har dere bilder og annet materiale som kunne være av interesse, er også dette ønskelig for oss å motta. Ta da kontakt med undertegnede.

På siden venstre side i navigasjonsfeltet står det ”For medlemmer” Istedenfor forumet som var lite benyttet og derfor lagt ned, er det laget en side som bare skal være for medlemmer. Denne er passordbelagt. Passordet vil dere få tilsendt ved henvendelse til Kjell Skalleberg. Da denne siden kun er for medlemmer, vil ditt navn bli sjekket opp mot vårt medlemsregister.  

 Vennlig hilsen

Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen.

Kjell Skalleberg

Webansvarlig