Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Organisasjonen - Spørsmål og svar

Spørsmålene var mange i tiden etter 26.12.2004. I kjølvannet av katastrofer har rammede et stort behov for informasjon. Noe av informasjonen gjaldt enkeltpersoner, men mange spørsmål involverte mange. 

14.02.2005 - Spørsmål og svar vedrørende naturkatastrofen i Asia (2005-02-14)
Nedenfor har vi samlet noen ofte stilte spørsmål – med svar – i forbindelse med naturkatastrofen. Spørsmålene er delt i tre grupper basert på emne:
Les mer >>

19.01.2005 - Spørsmål fra pårørende til politiet (2005-01-19)
Pressemelding fra Nye Kripos
Les mer >>

18.01.2005 - Spørsmål og svar vedrørende naturkatastrofen i Asia (2005-01-19)
Informasjon Fra Helse og Omsorgsdepartementet 18.01.05.
Les mer >>