Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Infobrev nr: 2 - Mai 2006

Les det siste infobrev her:
Nyhetsbrevet tar for seg samlingene rundt i Norge uke 22 og 24

 

 Infobrev 2  Mai - 2006

 

Veien Videre:

Nasjonal Støttegruppe etter Flodbølgekatastrofen inviterer i samarbeid med flere kommuner, ALLE med en relasjon til tsunami-katastrofen i des’04 til samlinger rundt om i landet.

 

Hovedformålene med samlingene er:

 

 

Samvær for rammede og berørte etter katastrofen

 

Etablere oversikt over den enkeltes utfordringer / opplevelser

Presentere støttegruppens arbeid frem til nå, og sammen med de rammede legge premisser for videre strategi for støttegruppen

 

Støttegruppen stiller med 2 representanter på samlingen: Christoph Wernersen (leder) & Trond Kalleberg (nestleder), som representerer henholdsvis pårørende og overlevende etter tsunami-katastrofen.

 

Stedene vi besøker er:

Tromsø:

 

29.5.2006, Kl. 18.00 i Røde Kors sin sal i Jonas Lies gate 31.

Trondheim

 

30.5.2006, Kl. 18.00 i Trondheim Rådhus, Munkegata 1

 

Bergen

31.5.2006, Kl 18:00 i Bergen Rådhus, rådhusgaten 10

Stavanger

 

01.6.2006, Kl.19:00 på First Hotell Alstor, Tjensvollveien 31

 

 

 

Vi vil også i uke 24 besøke Nøtterøy og Halden. Nærmere informasjon vil dere finne på vår hjemmeside :

 

www.flomkatatsrofen.no

 

Det presiseres at alle, uavhengig av relasjon til katastrofen, er hjertelig velkommen.