Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Infobrev nr: 3 - April 2005

Her kan dere lese infobrev 3 som gikk ut til våre medlemmer April 2005

Dette informasjonsbrevet går ut til alle medlemmer av Nasjonal Støttegruppe etter flodbølgekatastrofen. Her kan du blant annet lese mer om: at Evalueringsutvalget for flodbølgekatastrofen ønsker å informere Støttegruppens medlemmer før utvalgets rapport offentliggjøres, minnemarkeringen i Thailand, Tamilsk Ressurssenter og arbeidet til Pårørendesenteret i Phuket

 

1. Offentliggjøring av Evalueringsutvalgets rapport

Den 20. april legger Evalueringsutvalget for flodbølgekatastrofen frem sin rapport om norske myndigheters håndtering av flodbølgekatastrofen. Rapporten offentliggjøres på en pressekonferanse i Regjeringskvartalet kl. 14.00, men Evalueringsutvalget ønsker å informere om utvalgets arbeid til Støttegruppens medlemmer før dette.

Støttegruppens medlemmer inviteres derfor til et lukket informasjonsmøte onsdag den 20. april, kl. 12.30 – 15.00. Møtet vil foregå i Røde Kors’ lokaler i Hausmanns gt. 7 i Oslo.

De av støttegruppens medlemmer som ikke har anledning til å delta på arrangementet, men ønsker tilgang til rapporten kan etter at den er offentliggjort laste ned en elektronisk versjon av rapporten via www.flomkatastrofen.no.

For mer informasjon og påmelding vises det til invitasjonen som er vedlagt dette nyhetsbrevet.

2. Minnemarkering i Thailand

Regjeringens minnemarkeringstur for pårørende etter flodbølgekatastrofen nærmer seg med stormskritt. Støttegruppen har sammen med UD, Sosial- og helsedirektoratet, Sosial og Helsedepartementet, Politiet og Sjømannskirken sittet i styringsgruppen for planleggingen av minnemarkeringsturen. Vi tror og mener at rammene og programmet som er lagt slik at det blir en privat og verdig tur for de reisende.

Alle berørte familier skal nå ha fått beskjed om hvilke familiemedlemmer som får delta på reisen, i tillegg til praktisk informasjon om reisen og programmet. For reisende som har behov for mer detaljert informasjon om minnemarkeringsturen inviterer Støttegruppen til et informasjonsmøte 25. april kl. 18.00 – 19.30 i Røde Kors’ lokaler i Hausmanns gt. 7 i Oslo.Der vil også representanter fra UD, Sosial- og helsedirektoratet, politiet og Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress komme og informere. Påmelding gjøres via e-post til kontakt@flomkatastrofen.no, 

Reisende som ikke har anledning til å stille på informasjonsmøte, men har spørsmål om reisen og programmet kan kontakte Støttegruppen på telefon eller e-post.

 3. Referat fra medlemsmøte - "Katastrofers innvirkning på helsen"

Onsdag 6. april var ca. 70 medlemmer samlet til møte om ”Katastrofers innvirkning på helsen”.  Lars Wæiseth, Grethe Dybh, Marianne Jacobsen og Ole-Kristian Hjemdal fra ”Nasjonalt Kunnskapssenter om vold traumatiske stress” holdt innlegg. Tema som ble drøftet var katastrofens innvirking på helsen, hvordan barn takler katastrofer, minoritetsgruppers opplevelse av katastrofen og til slutt et hvilken funksjon støttegrupper har etter katastrofer.

At en katastrofe har sterk innvikning på helsen har vel de fleste av oss dessverre opplevd de siste månedene. Det ble lagt vekt på at en selv, med sin familie og sine venner, kan komme gjennom katastrofer. Noen må selvsagt gjennom et profesjonelt apparat men det ble advart mot en ”profesjonalisering” av hvordan en kommer gjennom en krise. Det ble også anbefalt å oppsøke stedet for katastrofen. Dette ble også understreket med en personlig erfaring fra en deltaker. Han fortalte at han kom tilbake til Norge etter katastrofen 2. juledag men at det var vanskelig å komme videre. Etter en tur til Thailand kom ting på plass og han anbefalte alle som følte behov for det å gjøre det samme.

Barn og ungdoms bearbeidelse av katastrofer ble drøftet. Å generalisere barn og ungdoms reaksjoner er vanskelig pga. at ulik alder. Små barn får med seg mye av det som skjer men har ulik måte å reagere på. Ungdom kan være vanskelig pga. ikke tilhørighet til de voksne men likevel ha skjønt alt hva som har skjedd og vansker med å treffe de rette å kommunisere med.

Minoritetsgruppers opplevelse av katastrofen har og vært ulik. Noen grupper er meget godt organisert i utgangspunktet og hadde dermed godt grunnlag for å håndtere kriser. Det som kan være mer bekymringsfullt er for eksempel utenlandske kvinner som har giftet seg med nordmenn. Disse er mer spredt utover landet og kan mangle et godt nettverk.

Det siste temaet var støttegruppers funksjon etter en katastrofe, og både positive og negative erfaringer med støttegrupper ble diskutert.

Etter innleggene hadde vi en kort presentasjon av styrets arbeid.

Notater og presentasjoner fra møtet vil vi legge ut på www.flomkatastrofen.no. Du kan også eller se på www.nkvts.no for mer informasjon om Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress.

4. Tiltak for barn og unge

11. og 12. juni planlegger Støttegruppen å arrangere en samling for barn med foreldre. Sted blir Kristiansand med aktiviteter i Dyreparken med mer. Vi vil komme tilbake med mer informasjon og påmelding. Har dere som medlemmer innspill eller vil være med å arrangere helgen, ta gjerne kontakt på kontakt@flomkatastrofen.no

5. Informasjon om Tamilsk Ressurs- og veiledningssenter

Tamilsk Ressurs- og veiledningssenter har vært åpent fra 26.12.04. Senteret er åpent fra kl.10.00 til 23.00 hver eneste dag. De samarbeider med Tamilsk Rehabilitation Organisasjon i Sri Lanka, noe som gjør at de hele tiden er oppdatert på situasjonen der nede. Mange tamiler i Norge er berørt av katastrofen, og har vært i kontakt med ressurssenteret for støtte og informasjon.

Ressurssenteret har hatt kontakt med psykolog Nora Sveaas, og bydelene Grorud, Bjerke, Alna og Stovner. Mer en 85% av alle tamiler i Oslo bor i Groruddalen, og Ressurssenteret har hatt et godt samarbeid med bydelen.

Tamiler som har vært innom senteret har hatt ulike reaksjoner på katastrofen, mange har slitt med søvnproblemer, redusert matlyst, konsentrasjonsvansker og sjokk. Ressurssenteret har vært på hjemmebesøk hos berørte familier, gitt informasjon over tamilsk lokal radio og tv, og arrangert minnestunder.

Andre oppgaver har vært registrering, hjelp til å oppsøke helsetjenester og hjelp til å finne tolk. Ressurssenteret har også vært med på å forenkle behandlingen hos UDI i forhold til visum og reisedokumenter til de berørte områdene. Det er allerede mange tamiler som har vært på Sri Lanka, for å støtte gjenlevende familie og slektninger. En god del har fått støttet reisen gjennom International Organization for Migration. En del tamiler kommer også til å reise til de berørte områdene i løpet av sommeren.

Robert Jeyananthan arbeider ved Tamilsk Ressurs- og veiledningssenter og sitter i styret i Støttegruppen. Robert kan kontaktes på: jeyananthan@hotmail.com 

6. Rapport fra Pårørendesenteret i Phuket

Lise Bang Ericsson er nå vel etablert i Thailand som leder av Pårørendesenteret. Hun ønsker alle som har tenkt seg til Thailand velkommen innom senteret som ligger i Kata på Phuket.

Helt siden Pårørendesenteret etablerte seg i midten av januar har det vært en jevn strøm av besøkende, og bare siden 15. mars og frem midten av april har senteret hatt besøk av ca 120 overlevende, berørte og pårørende. Dette sier noe om behovet for vår tilstedeværelse.

Hver søndag er det mellom 25 og 30 personer tilstede på gudstjenesten som holdes på Pårørendesenteret i regi av Sjømannskirken. Videre har Sjømannskirken og Pårørendesenteret en sentral og aktiv rolle i planleggingen og tilretteleggingen av minneturen for pårørende 2.- 8. mai.

28.mars Nytt Tsunamivarsel

Natt til 3. påskedag kom meldingen om nytt Tsunami varsel. Totalt var det 25 personer innom senteret den natten. Situasjonen var rimelig kaotisk til å begynne med, men vi fikk fort kontroll og roet stemningen på senteret. Det ble tilbudt en enkel servering og det ble ordnet rom til de med små barn slik at de fikk sovet videre. Det positive som kom ut av dette var erfaringen med at evakueringsarbeidet fra Thailands side fungerte og at det Norske Generalsekeretariatet i Phuket var raskt ute med informasjon. Denne gangen fungerte deres beredskapsplan.

Gode Nyheter fra Pårørendesenteret!

Knut Erik og Ying Pedersen som har jobbet som frivillige og driftet Pårørendesenteret siden januar er f.o.m. 1. april og frem til 10.mai blitt ansatt av Sjømannskirken for å bistå med planleggingsarbeidet og gjennomføringen av Minneturen i mai. Dette er en avtale som er ”gull verd” for Støtteforeningen, da både Knut Erik og Ying er resurspersoner for Pårørendesenteret.

Teamet på Pårørendesenteret består per i dag av: Sjømannsprest Rune Birkeland, Husmor Ingrid Vivelid, Knut Erik Pedersen, Ying Pedersen og Lise Bang Ericsson. De ønsker alle som er eller skal til Thailand velkommen innom Pårørendesenteret og Sjømannskirken i Kata, Phuket.