Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Infobrev nr. 2 - September 2007

Kjære medlemmer,

Dette er infobrev nr. 2 i 2007.  Vi har beklageligvis ikke evnet å overholde vår målsetning om hyppigheten av disse brevene.  Vi har således forsøkt etter beste evne å holde dere oppdatert via vår hjemmeside:  http://www.flomkatastrofen.no/

infobrev 2 - september 2007Infobrev 2 - september 2007