Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Infobrev nr. 1 – Januar 2007.

Kjære medlem,