Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Organisasjonen - Styret

En historikk over de som har sittet i styret til støttegruppen.Kontakt telefoner:

Styreleder

Trond T. Kalleberg

E-post:

Nestledere, Info og vebbansvrlig

Kjell Skalleberg

E-post:

Medlemer i styret perioden 2009 - 2010 (2009-11-10)
Les mer >>

Medlemer i styret perioden 2008 -2009 (2008-05-02)
Les mer >>

Medlemmer i styret 10.09.2005 - 26.11.2006 (2005-03-14)
Les mer >>

Medlemmer i styret 26.11.2006 (2006-12-03)
Les mer >>

Inntrimstyre 24.01.2005 - 10.09.2005 (2006-11-07)
Inntrimstyre som satt fra stiftelsen 24.01.2005 og til første Årsmøte 10.09.2005
Les mer >>

Julehilsen 2006 (2006-12-29)
Les mer >>