Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Infobrev nr: 4 - Juni 2006

Her kan du lese om samling i oslo 26.06.06.

Samling på Røde Kors huset i Hausmannsgate 7 i Oslo

 

26.06.06 fra kl. 17:00

 

På grunn av manglende vilje til samarbeid fra Oslo kommune sin side, ser vi oss dessverre nødt til å utsette planlagte samling 26.06.06 med det innhold som var planlagt. 

 

Støttegruppen vil forsøke å gjennomføre den planlagte samlingen i løpet av høsten 2006.

Vi gjennomfører allikevel en uformell samling for støttegruppens medlemmer og andre berørte etter flodbølgekatastrofen. Vi presiserer at ALLE som ønsker å delta på samlingen er hjertelig velkommen.

Representanter for støttegruppen vil være tilgjengelig for spørsmål, og vi legger opp til samtaler og sosialt samvær.

Det blir kun enkel servering.