Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Infobrev nr: 3 - Juni 2006

Her kan du lese om samlingene på østlandet i uke 24 og 26

Østlandet.

 

Nasjonal Støttegruppe etter Flodbølgekatastrofen inviterer i samarbeid med flere kommuner,  ALLE med en relasjon til tsunami-katastrofen i des’04 til samlinger rundt om i landet.

 

Hovedformålene med samlingene er:

Samvær for rammede og berørte etter katastrofen

Etablere oversikt over den enkeltes utfordringer / opplevelser

 

Presentere støttegruppens arbeid frem til nå, og sammen med de rammede legge premisser for videre strategi for støttegruppen

Støttegruppen stiller med 2 representanter på samlingen: Christoph Wernersen (leder) & Trond Kalleberg (nestleder), som representerer henholdsvis pårørende og overlevende etter tsunami-katastrofen.

 Stedene vi besøker er:

Nøtterøy

12.6.2006, Kl. 17.30 i Borgheim menighetssenter.

 Oslo

26.6.2006, tid og sted vil bli annonsert på hjemmesiden, samt i egen utsendelse til våre medlemmer.

Det presiseres at alle, uavhengig av relasjon til katastrofen, er hjertelig velkommen.