Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Beredskap - Helseforetak

I helse-Norge er det mange aktører. Aktører som forsker og aktører som behandler 

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (Nkvts) (2015-11-23)
Senter skal utvikler og sprer kunnskap og kompetanse om vold og traumatisk stress. Formålet er å bidra til å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som vold og traumatisk stress kan medføre. Senteret er internasjonalt orientert og utvikler kunnskap på et internasjonalt, akademisk nivå. Våre hovedoppgaver er: Forskning og utviklingsarbeid og Formidling; undervisning, veiledning og rådgivning.
Les mer >>

Modum Bad fremmer psykisk helse og livskvalitet (2015-11-23)
Modum Bad behandler traumelidelser. På denne siden vil du finne informasjon om våre behandlingstilbud. Ved Avdeling for traumelidelser i Vikersund tilbyr vi døgnbehandling for tidlige relasjonstraumer. Ved Avdeling for angstlidelser behandles PTSD etter traumer i voksen alder. I Oslo har vi Traumepoliklinikken.
Les mer >>

Senter for krisepsykologi (2015-11-22)
Hva skal vi si til barn om den nye terroren i Paris? Nok en gang har terror rammet Paris. Denne gang mer massivt enn sist gang. Både foreldre og lærere må møte barns tanker og spørsmål. Psykologene Dyregrov og Raundalen har laget et materiale som kan nyttes i dette arbeidet.
Les mer >>

Senter for krisepsykologi (2015-11-22)
10 råd for å håndtere terrorfrykt. Både unge og voksne kan kjenne bekymring eller frykt for terror. Psykolog Atle Dyregrov har laget noen enkle råd for hvordan slike bekymringer kan håndteres.
Les mer >>

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (2015-11-22)
Psykososiale tjenester ved katastrofer.Hvilke tiltak viser positiv effekt?
Les mer >>

Få sterke hendelser på avstand (2006-11-22)
22.11.2006 - Artikkelen handler om hvordan posttraumatisk stress etter sterke opplevelser kan håndteres.
Jeg har arbeidet med denne innfallsvinkelen i mange år både privat og på et spesialsykehus for rehabilitering.
Nå har jeg og en kollega lyst til å gjøre dette stoffet mer kjent.
Les mer >>

PTSD - Ressursside (2007-01-06)
PTSD er den engelske forkortelsen for "Post Traumatic Stress Disorder", og kalles på norsk for posttraumatisk stresslidelse. Diagnosen omfatter en avgrenset gruppe symptomer og forløperen til diagnosen var det såkalte "KZ-syndromet", eller på folkemunne, krigsseilersyndromet
Les mer >>