Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Senter for krisepsykologi

Hva skal vi si til barn om den nye terroren i Paris? Nok en gang har terror rammet Paris. Denne gang mer massivt enn sist gang. Både foreldre og lærere må møte barns tanker og spørsmål. Psykologene Dyregrov og Raundalen har laget et materiale som kan nyttes i dette arbeidet.