Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Beredskap - Organisasjoner

Uavhengig og frivillige organisasjoner blir I en katastrofe er ulike hjelpeorganisasjoner. 

Norsk Folkehjelp (2015-11-22)
Redningstjeneste og førstehjelp: Når noen går seg bort eller kommer til skade i fjellet, er det frivillige som rykker ut for å hjelpe. Norsk Folkehjelp har 2000 frivillige redningsmannskaper som står i beredskap for samfunnet
Les mer >>

Norges Røde Kors. (2015-11-22)
Nasjonal beredskap og hjelpekorps Røde Kors er en beredskapsorganisasjon og støtteaktør for norske myndigheter både i krigs- og fredstid - gjennom en sterk..
Les mer >>